موزیک هم خطرناک می شود وقتی تو نباشی. حتی اندی و شهرام شب پره هم تا ته دلم را خالی می کنند. باید بخوابم تا تو برگردی. چه عمیق در من ریشه کرده ای

/ 0 نظر / 18 بازدید